Rimavský okruh gotickej cesty - otvorený

Rimavský okruh gotickej cesty - otvorený

Milí priatelia, turisti, návštevníci
oznamujeme Vám, že počas letných prázdnin 2022 (júl - august) budú Gotické kostoly v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kyjaticiach a Kraskove (Rimavský okruh) otvorené každú SOBOTU od 9,00 hod. do 16,00 hod.  
Vstupné: dobrovoľné. Dobrovoľné neznamená zadarmo. 🙂
Srdečne ste vítaní!