Rozpis služieb Božích, 2. polrok 2022

Rozpis služieb Božích, 2. polrok 2022

Rozpis 

služieb Božích

2. polrok  2022

Rim. Brezovo, Likier, Kyjatice, Rim. Baňa, Rim. Zalužany, Lehota nad Rimavicou, Kraskovo, Lukovištia, Babinec

 

 

 

 

 

 

 

Dátum

Nedeľa

Miesto

Čas

 

 

 

 

3.7.2022

3. nedeľa po Svätej Trojici

(ďalej „ST“)

Rim. Brezovo

Lehota

11,00 hod.

13,00 hod.

10.7.2022

4. nedeľa po ST

Likier

Rim. Zalužany

11,00 hod.

13,00 hod.

17.7.2022

5. nedeľa po ST

Rim. Baňa

Rimavica

13,00 hod.

14,00 hod.

24.7.2022

6. nedeľa po ST

Kraskovo

Lukovištia

13,00 hod.

14,00 hod.

31.7.2022

7. nedeľa po ST

Babinec

11,00 hod.

 

 

 

 

7.8.2022

 

8. nedeľa po ST

Rim. Brezovo

Lehota

11,00 hod.

13,00 hod.

 

14.8. 2022

9. nedeľa po ST

 

Likier

Rim. Zalužany

11,00 hod.

13,00 hod.

21.8.2022

10. nedeľa po ST

Nedeľa pokánia

Rim. Baňa + VP

Rimavica + VP

13,00 hod.

14,00 hod.

28.8.2022

11. nedeľa po ST

Kraskovo

Lukovištia

Babinec

13,00 hod.

14,00 hod.

15,00 hod.

 

 

 

 

4.9.2022

12. nedeľa po ST

Rim. Brezovo

Lehota

11,00 hod.

13,00 hod.

11.9.2022

13. nedeľa po ST

Likier

Rim. Zalužany

11,00 hod.

13,00 hod.

18.9.2022

14. nedeľa po ST

Rim. Baňa

Rimavica

13,00 hod.

14,00 hod.

25.9.2022

15. nedeľa po ST

Poďakovanie za úrody 

Kraskovo + VP

Lukovištia + VP

Babinec + VP

13,00 hod.

14,00 hod.

15,00 hod.

 

 

 

 

2.10.2022

16. nedeľa po ST

Poďakovanie za úrody 

Rim. Brezovo + VP

Lehota  + VP

11,00 hod.

13,00 hod.

9.10.2022

17. nedeľa po ST

Poďakovanie za úrody 

Likier + VP

Rim. Zalužany + VP

11,00 hod.

13,00 hod.

16.10.2022

18. nedeľa po ST

Poďakovanie za úrody - RB

Rim. Baňa + VP

Rimavica

13,00 hod.

14,00 hod.

30.10.2022

19. nedeľa po ST   

Pamiatka reformácie

Kraskovo

Lukovištia

13,00 hod.

14,00 hod.

 

31.10.2022

 

20. nedeľa po ST

Pamiatka reformácie

 

Kyjatice+ VP

Babinec

 

13,00 hod.

14,00 hod.

 

 

 

 

6.11.2022

3. nedeľa pred koncom cirkevného roka

Rim. Brezovo

Lehota

11,00 hod.

13,00 hod.

 

13.11.2022

2. nedeľa pred koncom cirkevného roka

Likier

Rim. Zalužany

 

11,00 hod.

13,00 hod.

20.11.2022

Posledná v cirkevnom roku

Nedeľa večnosti

Rim. Baňa

Rimavica

 

13,00 hod.

14,00 hod.

27.11.2022

1. adventná nedeľa

Kraskovo + VP

Lukovištia + VP

Babinec + VP

13,00 hod.

14,00 hod.

15,00 hod.

 

 

 

 

4.12.2022

2. adventná nedeľa

Rim. Brezovo + VP

Lehota + VP

11,00 hod.

13,00 hod.

11.12.2022

3. adventná nedeľa

Likier + VP

Rim. Zalužany + VP

11,00 hod.

13,00 hod.

18.12.2022

4. adventná nedeľa

Rim. Baňa + VP

Rimavica

13,00 hod.

14,00 hod.

24.12.2022

Štedrý večer

Rim. Brezovo

Rim. Baňa

15,00 hod.

16,30 hod.

25.12.2022

1. slávnosť vianočná

Kyjatice + VP

Lehota nad Rimavicou

11,00 hod.

13,00 hod.

26.12.2022

2. slávnosť vianočná

Likier

Kraskovo

Lukovištia

Babinec

11,00 hod.

13,00 hod.

14,00 hod

15,00 hod.

31.12.2022

Starý rok

Rim. Baňa

16,00 hod.

1.1.2023

Nový rok

Rim. Brezovo + VP

Lehota+ VP

11,00 hod.

13,00 hod.