Slávnostné odovzdávanie Značky Európske dedičstvo v Bruseli

Slávnostné odovzdávanie Značky Európske dedičstvo v Bruseli

13. 6. 2022 bola v Bruseli oficiálne odovzdaná Značka Európske dedičstvo pre stredoveké nástenné maľby v dvanástich Gotických kostoloch v Gemeri a Malohonte delegácií zo Slovenska. Slávnostného aktu odovzdania a prevzatia Značky Európske dedičstvo sa zúčastnili Janka Miháliková (za predkladateľa projektu), Anna Tuhárska (za národného koordinátora), Ján Lunter (za BBSK), Adam Bubeník (za BBSK), Boris Bilčák (za KSK), Peter Palgút (za Gotickú cestu), Ivetka Niňajová ( za iniciátorov projektu) za prítomnosti veľvyslankyne Petry Vargovej (stála predstaviteľka SR pri EU).

Teraz, Brusel, 13. 6. 2022 - TV
Pravda
Dobrý kraj
SME

Foto: Peter Palgút